Skip to main content

Onze zonneprojecten

Opstart 2014
Waar Portugal
Geïnstalleerd vermogen 162 kWp
Stroomverbruik gezinnen 65

Boa Energia

Voorbeeldproject van Europese samenwerking tussen REScoops

In Portugal hebben 4 Europese coöperaties, waaronder Beauvent, uit 4 landen de handen in elkaar geslaan om 4 zonne-installaties te realiseren. Zo maakt internationale samenwerking nieuwe projecten mogelijk en komen de klimaatdoelstellingen sneller binnen bereik. Dit past volledig in de keuze van Beauvent om de hernieuwbare energieproductie op te drijven en om samen te werken met andere REScoops.

De 4 partners hebben samen 215 000 euro geïnvesteerd waarvan 95 000 euro voor rekening van Beauvent. Het gaat om 2 nieuwe installaties en 2 die werden overgekocht voor een totaal vermogen van 162 kWp. In België zou dit goed zijn voor een opbrengst van 145 MWh per jaar of het verbruik van 41 gezinnen. Onder de Portugese zon klimt dit tot 230 MWh of 65 gezinnen.

Ook hier hebben onze investeringen maatschappelijk nut: de zonnepanelen liggen op een kinderopvang, een opvang voor personen met een handicap, een bibliotheek en een waterbehandelingsstation.

In Portugal wordt de stroom verkocht aan de leveranciers tegen een vast feed-in tarief voor 15 jaar. Daardoor zijn we zeker van de inkomsten. Die worden verdeeld onder de partners naargelang de gedane investering. De Portugese coöperatie is zich nog volop aan het uitbreiden. Er is afgesproken dat de Portugese partner het aandeel van de andere coöperaties gaandeweg kan overnemen om de lokale bevolking te laten meegenieten van de investeringen. Beauvent werkt daarmee over de landsgrenzen mee aan het opstarten van nieuwe REScoops.

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.