Doel: Rationeel energiegebruik en groene energie

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie en de productie van groene energie uit zon, wind en biomassa. Zo groeit een financiële basis en een maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieproductie waaraan iedereen als evenwaardige vennoot kan deelnemen.


1
Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

BeauVent verzamelt fondsen om te investeren in windenergie, zonnepanelen, biomassa en energie-efficiënte toepassingen zoals warmtekrachtkoppeling en warmtenetten. Zo bieden we weerwerk aan de toenemende aantasting van het milieu.

2
Samen voor hernieuwbare energie: de kracht van coöperatief ondernemen.

BeauVent past het coöperatieve principe toe om voor hernieuwbare energie een maatschappelijk draagvlak te scheppen waar zoveel mogelijk mensen aan deelnemen en inspraak in hebben. De coöperatie verenigt momenteel meer dan 4000 evenwaardige vennoten die meebouwen aan lokale, duurzame energieprojecten en meegenieten van de opbrengst ervan.

3
Samen voor minder energieverbruik:

Investeren is sterk maar minder verbruiken is nog straffer om onze ecologische voet te verlichten. BeauVent wil de vennoten ertoe aanzetten om minder energie te verbruiken en maakt fondsen vrij voor sensibilisering en educatieve projecten rond energiethema’s.

 
 

Ontstaan van de coöperatie

2000: Enkele gezinnen uit de Westhoek delen het idee om met minder energie een volwaardig bestaan te leiden zonder aan luxe in te boeten. Zij vinden elkaar bij hun plannen om hun huis met ecologische materialen tot een lage-energiewoning te verbouwen. Bovendien willen ze zelf zorgen voor energie met zonnepanelen op hun dak en een windmolen in de tuin. Een kleine windturbine blijkt niet rendabel genoeg en daarom maken ze gelijkgestemden warm om mee te investeren in grotere windturbines. Zo ziet BeauVent cvba op 21 juni 2000 voor het eerst het zonlicht en sinds 2005 leveren de twee windturbines van BeauVent te Nieuwkapelle groene stroom voor zo’n 1150 gezinnen. Met ondertussen meer dan 4000 vennoten blijft de coöperatie investeren in hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-efficiëntie.

 
 

Drijfveer: actie tegen klimaatopwarming en vóór een kleinere ecologische voetafdruk

Respect voor natuur en milieu is de grootste drijfveer van BeauVent. De coöperatie ontstond uit bezorgdheid over de opwarming van de aarde en vanuit het besef dat we door een andere levenswijze de schadelijke gevolgen voor de natuur sterk kunnen verminderen.