Skip to main content

Zakaat

Zakaat van 2020

Beauvent keert 1/40ste van de jaarlijkse nettowinst (na aftrek van de uit te betalen dividenden) uit aan een goed doel. In 2020 ging er zo € 4.000 naar drie verschillende goede doelen. We zetten ze hieronder graag in de kijker.

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.