Skip to main content

Samen investeren

Haal meer uit je spaargeld: zet het in voor hernieuwbare energie en energiebesparing.

Via de coöperatie Beauvent investeer je mee in windturbines, zonne-installaties, warmtekrachtkoppeling en nu ook in een warmtenet. 
Momenteel kunnen er geen aandelen gekocht worden, we halen enkel kapitaal op als dit nodig is voor de financiering van nieuwe projecten. 

Belangrijk om weten:
 • een aandeel kost € 250 en is op naam
 • de aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op de rekening van Beauvent cv staat
 • je ontvangt na betaling en registratie via e-mail een uittreksel uit het aandeelhoudersregister op naam
 • aandelen van Beauvent kunnen worden gekocht op naam van minderjarigen.
  Let op: er gelden belangrijke wettelijke bepalingen wanneer u de aandelen van een minderjarig kind wenst te verkopen. 
 • na een periode van 5 jaar kan je uittreden uit de vennootschap mits toestemming van het bestuursorgaan.
 • de roerende voorheffing wordt afgehouden bij de uitbetaling van het dividend.
 • vrijstelling van roerende voorheffing wordt verrekend via uw belastingsaangifte.
 • een aandeel kopen is een risicobelegging.
 • de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt ten belope van hun inbreng.
 • je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen.
 • bekijk hier onze statuten, jaarverslag 2019 en jaarrekeningen van de voorbije jaren.

Een aandeel van Beauvent vertegenwoordigt een stuk van de totale activa van de coöperatie en is niet verbonden aan één enkel project. Aandeelhouders van Beauvent cv zijn mede-eigenaars van alle installaties van de coöperatie.

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.