Skip to main content
Investeer mee!

Zonneproject Barry Callebaut

Zonne-project Barry Callebaut

Totale investering: € 1 000 000
Kapitaalsoproep BeauVent: € 100 000

BeauVent investeert in hernieuwbare energieproductie op de gebouwen van chocoladefabrikant Barry Callebaut. In totaal gaat het om meer dan 4500 zonnepanelen of 1,3 MWpiek op 2 locaties (zie kaart hieronder). In de productie-eenheid in Halle werd een installatie van 800 kWp geplaatst. In Wieze werd er 493 KWp op de daken gelegd.

Beide installaties samen zijn goed voor een jaarlijkse productie van 1.200 MWh per jaar. De zonnestroom van beide installaties wordt 100% ter plaatse verbruikt aangezien het verbruik van de sites vele malen hoger ligt dan de productie van de zonnepanelen. Met dit project produceren we groene stroom voor ongeveer 350 gezinnen op jaarbasis.  

BeauVent exploiteert de installaties gedurende 10 jaar, daarna neemt Barry Callebaut de exploitatie voor zijn rekening. Begin oktober 2019 zijn de werken gestart, in 2020 zullen de installaties operationeel zijn. De installatie gebeurt door Atom Solar.

Werknemers van Barry Callebaut krijgen één week voorrang om mee te investeren in de zonne-installatie op het dak van hun bedrijf en zo mee te delen in de winst van deze hernieuwbare energieproductie. 

De kapitaalsoproep voor dit project bedraagt € 100 000. Iedere werknemer van Barry Callebaut kan intekenen op maximaal 4 aandelen van € 250, dus voor een maximum van € 1000 per persoon. Medewerkers die al aandelen bezitten, kunnen bijkopen tot maximaal 25 aandelen, rekening houdende met het eerder gestelde maximum aantal aandelen per persoon. 

Na de voorrangsperiode voor de medewerkers van Barry Callebaut zal BeauVent dit openstellen voor de geïnteresseerden die zich reeds registreerden via de website om coöperant van BeauVent te worden. In het geval de oproep nog niet volstort zou zijn, kunnen de bestaande coöperanten van BeauVent de week erna intekenen. 

 

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.