Skip to main content

Onze windprojecten

Opstart 2005
Waar Nieuwkapelle
Geïnstalleerd vermogen 2 x 0,8 MW
Stroomverbruik gezinnen 1150
Investering € 1.900.000.

Windturbines Nieuwkapelle

Op 31 maart 2004 kreeg Beauvent een bouwvergunning voor de bouw van 2 windturbines, de "Lepelmolen" en de "Botermolen", in Nieuwkapelle. Het project "De Put" (beide molens staan nabij een zandafgravingsput) was enkel haalbaar omdat het steunde op een breed draagvlak. Om dit te bereiken communiceerde de coöperatie intens met de plaatselijke bevolking en natuur- en milieu- verenigingen.

De twee windturbines produceren jaarlijks zo'n 4.000.000 kWh. Dit betekent per jaar 2.800 ton CO2 minder in de atmosfeer! Ze kunnen ongeveer 1.150 gezinnen van stroom voorzien.

 

Een nieuwe adem voor Nieuwkapelle

Mede dankzij de vele positieve bezwaarschriften blijven onze twee windturbines in Nieuwkapelle nog wat langer staan. De verlenging van de vergunning in 2023 betekent dat deze turbines nog duurzame energie zullen genereren tot het einde van hun levensduur, we schatten nog 5 à 10 bijkomende jaren.

 

 

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.