Installatie wkk-projecten op snelheid

De 2 wkk-projecten waarvoor BeauVent eind oktober een kapitaalsoproep lanceerde, zitten volop in de bouwfase. Net voor het kerstverlof werden de motoren, warmtewisselaars, piping en het montagemateriaal bij de bedrijven Capsugel en Gramybel afgeleverd. De afwerking en aansluiting aan de waterzijdige circuits van de bedrijven worden nu gelast en getest. Beide wkk's werden aan het elektriciteitsnet aangesloten. Bij Capsugel gebeurde dat op Nieuwjaar om 7 uur 's morgens, omdat oudejaarsnacht de enige nacht is waar werken aan de elektriciteitskasten kunnen uitgevoerd worden.

Lees meer

Kosten hernieuwbare energie blijven dalen

Opwekkingskosten voor wind-, zonne-, en thermische energie zullen blijven dalen. Maar nu al kunnen hernieuwbare energiebronnen concurreren met fossiele brandstoffen.
 

Lees meer

Investeer met BeauVent mee in forse energiebesparing en groene energie.

BeauVent cvba lanceert een oproep om aandelen te kopen voor de financiering van 2 nieuwe projecten. Het gaat om 2 wkk’s (warmtekrachtkoppeling). Met deze projecten besparen we energie en produceren we groene stroom en groene warmte. U kan nieuwe aandelen kopen vanaf donderdag 23 oktober 2014 om 18 u. We willen voor deze projecten 1.000.000 euro ophalen.

Lees meer

Boa energia

Voorbeeldproject van Europese samenwerking tussen REScoops

In Portugal hebben 4 Europese coöperaties, waaronder BeauVent, uit 4 landen de handen in elkaar geslaan om 4 zonne-installaties te realiseren. Zo maakt internationale samenwerking nieuwe projecten mogelijk en komen de klimaatdoelstellingen sneller binnen bereik.

Lees meer

Vrijstelling van prospectusplicht bij aanbieding van aandelen

Wie in België openbaar beleggingsinstrumenten aanbiedt, moet een prospectus publiceren. Onder bepaalde voorwaarden kan een aanbieder hiervan vrijgesteld zijn en die wettelijke vereisten zijn onlangs gewijzigd. BeauVent was hiervan vrijgesteld en wil dit zo houden.

Lees meer

Pages