BeauVent-vennoot sterk betrokken bij energie en milieu

In het voorjaar van 2014 heeft Thomas Bauwens voor zijn doctoraatsthesis een onderzoek gevoerd naar het profiel van de vennoten van BeauVent en Ecopower. Een grote groep vennoten heeft hiervoor een vragenlijst ingevuld. We goten de belangrijkste resultaten in een hartverwarmend grafiekje. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt!

Lees meer

Installatie wkk-projecten op snelheid

De 2 wkk-projecten waarvoor BeauVent eind oktober een kapitaalsoproep lanceerde, zitten volop in de bouwfase. Net voor het kerstverlof werden de motoren, warmtewisselaars, piping en het montagemateriaal bij de bedrijven Capsugel en Gramybel afgeleverd. De afwerking en aansluiting aan de waterzijdige circuits van de bedrijven worden nu gelast en getest. Beide wkk's werden aan het elektriciteitsnet aangesloten. Bij Capsugel gebeurde dat op Nieuwjaar om 7 uur 's morgens, omdat oudejaarsnacht de enige nacht is waar werken aan de elektriciteitskasten kunnen uitgevoerd worden.

Lees meer

Kosten hernieuwbare energie blijven dalen

Opwekkingskosten voor wind-, zonne-, en thermische energie zullen blijven dalen. Maar nu al kunnen hernieuwbare energiebronnen concurreren met fossiele brandstoffen.
 

Lees meer

Investeer met BeauVent mee in forse energiebesparing en groene energie.

BeauVent cvba lanceert een oproep om aandelen te kopen voor de financiering van 2 nieuwe projecten. Het gaat om 2 wkk’s (warmtekrachtkoppeling). Met deze projecten besparen we energie en produceren we groene stroom en groene warmte. U kan nieuwe aandelen kopen vanaf donderdag 23 oktober 2014 om 18 u. We willen voor deze projecten 1.000.000 euro ophalen.

Lees meer

Boa energia

Voorbeeldproject van Europese samenwerking tussen REScoops

In Portugal hebben 4 Europese coöperaties, waaronder BeauVent, uit 4 landen de handen in elkaar geslaan om 4 zonne-installaties te realiseren. Zo maakt internationale samenwerking nieuwe projecten mogelijk en komen de klimaatdoelstellingen sneller binnen bereik.

Lees meer

Pages