Skip to main content

Praktische informatie

Roerende voorheffing op je BeauVent dividend


Op de Algemene Vergadering van 19 mei 2018 werd beslist om een dividend van 6% toe te kennen aan alle vennoten op basis van het resultaat van 2017.  Een dividend is onderhevig aan roerende voorheffing. Naar aanleiding van het zomerakkoord wijzigt er dit jaar echter één en ander. 

  1. Voor erkende coöperaties was er een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van 190 euro dividend. In het Zomerakkoord 2017-2018 werd die vrijstelling afgeschaft. BeauVent moet bijgevolg vanaf dit jaar roerende voorheffing op het volledige dividend inhouden. Maar de drempel op de ingehouden roerende voorheffing wijzigt tot een maximum van 640 euro bruto-dividend per belastingplichtige in plaats van 190 euro. U kan de teveel afgehouden roerende voorheffing recupereren via uwPersonenbelasting vanaf het Aanslagjaar 2019. Op die manier kan elke belastingplichtige vanaf volgend jaar tot maximaal 192 euro (640 euro x 30%) aan roerende voorheffing terugkrijgen.
     
  2. Daarnaast is BeauVent cvba een ‘kleine onderneming’. Dit heeft tot gevolg dat dividenden op aandelen gekocht na 1 juli 2013, onderhevig kunnen zijn aan verlaagde roerende voorheffing van 15% of 20%. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toe te passen roerende voorheffing op dividenden uitbetaald in 2018. Deze is afhankelijk van de aankoopdatum van deze aandelen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toe te passen roerende voorheffing op dividenden uitbetaald in 2018. Deze is afhankelijk van de aankoopdatum van deze aandelen. 

Datum aankoop aandeel Tarief roerende voorheffing
Periode voor 01/07/2013 30%
Periode 01/07/2013 - 15%31/12/2013 15%
Periode 01/01/2014 - 31/12/2014 15%
Periode 01/01/2015 - 31/12/2015 20%
Periode 01/01/2016 - 31/12/2016  30%
Periode 01/01/2017 - 31/12/2017 30%

Het percentage van de roerende voorheffing kan dus per aandeel verschillen naargelang de datum van aankoop. Bij de overschrijving van uw dividend zal u het totale bedrag van de roerende voorheffing kunnen aflezen. Dit overschrijvingsbewijs kan je toevoegen aan je belastingaangifte van aanslagjaar 2019 als bewijs voor de betaalde roerende voorheffing. Zo kan u deze recupereren volgend jaar.Volgens de huidige wetgeving zal deze tabel jaarlijks aangepast worden.

 

Voorwaarden


Voorwaarden voor de definitie van een “Kleine onderneming” (art. 15 Wvenn.):
* jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50
* jaaromzet :   9 000 000,00 €
* balanstotaal : 4 500 000,00 €

BeauVent CVBA overschrijdt op balansdatum van de laatste boekjaren NIET meer dan één van de bovenvermelde criteria: enkel het balanstotaal wordt telkenmale overschreden. Bijgevolg komt BeauVent CVBA in aanmerking voor de VVPR-bis regeling (Verlaagde Voorheffing) bij de uitkering van dividenden. D.w.z. dat de aandelen uitgegeven na 01/07/2013 kunnen genieten van het  verlaagde tarief roerende voorheffing van 15% of 20 % bij de uitkering van een dividend. Dit verlaagde tarief van roerende voorheffing kan ten vroegste toegepast worden op de winstverdeling van het tweede boekjaar na het jaar van de uitgifte van de aandelen.

De toepasselijke tarieven roerende voorheffing op het dividend 2018 zijn als volgt :

  • 15 % op het toegekende  dividend uit de winstverdeling  voor het derde (en volgende) boekjaar na de aankoop van het aandeel
  • 20 % op het toegekende  dividend uit de winstverdeling  voor het tweede boekjaar na de aankoop van het aandeel
  • 30 % op het toegekende  dividend uit de winstverdeling  voor het eerste boekjaar na de aankoop van het aandeel + het boekjaar zelf
  • 30 % op het toegekende  dividend uit de winstverdeling  voor het aandeel aangekocht vóór  01/07/2013


Men kan bijgevolg niet onmiddellijk van de verlaagde tarieven van de roerende voorheffing  van 15 % en 20 % genieten.

Meer info kan men lezen in:
* art. 15 Wvenn. (criteria grootte van een vennootschap)
* art. 269 § 2 eerste lid, 7e , WIB 92
* circulaire AAFisc Nr. 9/2014 (nr. Ci. RH 233/629.197) dd. 24.02.2014

 

 

 

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.