Skip to main content


 

Privacy

Volgens artikel 357 van het wetboek "Vennootschappen" is iedere coöperatie verplicht om de persoonlijke gegevens van alle aandeelhouders te bewaren in een aandelenregister. Iedere aandeelhouder kan het register raadplegen.
Het aandelenregister bevat:

  • de naam, voornaam, geboortedatum, contactgegevens en adres van elke vennoot
  • het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, eveneens de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum
  • de datum van toetreding, uitreding of uitsluiting van elke vennoot
  • de gedane stortingen
  • de opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor de terugneming van stortingen worden aangewend
     

Dit aandelenregister wordt tot vijf jaar na datum van de afsluiting van de vennootschap bijgehouden. 
 

 

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.