Wat met de roerende voorheffing op uw dividend bij BeauVent?

Op de Algemene Vergadering van 19 mei 2018 werd beslist om een dividend van 6% toe te kennen aan alle vennoten op basis van het resultaat van 2017.  Een dividend is onderhevig aan roerende voorheffing. Naar aanleiding van het zomerakkoord wijzigt er dit jaar echter één en ander. 

Lees meer

Klimaatscholen2050

Energiebesparing en zonnepanelen voor katholieke scholen

Het katholiek onderwijs Vlaanderen en Brussel maakte een aanbesteding bekend voor energiebesparing en zonne-energie voor hun scholen. Zes REScoops, waaronder BeauVent, en 5 studiebureaus gingen hier samen op in en kregen de opdracht. Onder de naam Klimaatscholen 2050 zal BeauVent mee instaan voor de technische uitwerking, financiering en opvolging van de installaties. Dit moet leiden tot energiezuinige klassen op zonnestroom en financieel voordeel voor de school.

Lees meer

REScoop Vlaanderen zoekt een projectmedewerker

REScoop.Vlaanderen vzw is de Vlaamse federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie. Momenteel telt onze vzw een vijftiental leden, verspreid over heel Vlaanderen.

Onze vzw is partner in het Europese Interreg project RHEDCOOP (Vlaanderen-Nederland). Vijf van onze lidcoöperaties zullen in het kader van dit RHEDCOOP project demoprojecten rond energie-efficiëntie uitvoeren in hun regio. Met deze demoprojecten willen we innovatieve business modellen ontwikkelen die de energietransitie in een stroomversnelling moeten brengen.

Lees meer

Nieuwe campagne “overal zonnepanelen”

Het Vlaams Energieagentschap en Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie, pakken uit met een nieuwe campagne 'Overal zonnepanelen'.  We roepen elke burger op om een groot dak te kiezen dat zonnepanelen ’verdient’.

Tot en met 18 maart kan iedereen enerzijds daken nomineren op de website en anderzijds stemmen op de genomineerde daken. Alleen daken van niet-woongebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest komen in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan een supermarkt, zwembad, KMO, industrieel gebouw, sporthal, ziekenhuis, bibliotheek, school, cultuurcentrum of parochiezaal.

Lees meer

Pages