Skip to main content
roerende voorheffing beauvent

Roerende voorheffing op je BeauVent dividend

Wij wijzen er u graag op dat u de ingehouden roerende voorheffing op het dividend 2018 kan terugvragen via uw aangifte van de personenbelasting aanslagjaar 2019 voor de inkomsten 2018. Sinds 1 januari 2018 is er een wijziging in de fiscale vrijstelling op dividenden voor aandeelhouders.

De nieuwe regel stelt dat de eerste schijf van 640 euro van alle ontvangen dividenden fiscaal vrijgesteld is en dit per belastingplichtige. Voor koppels wordt dit 1280 euro.

Per aandeel was er vorig jaar 15 euro aan dividend. Naargelang de aankoopdatum van uw aandeel werd er 30%, 20% of 15% roerende voorheffing ingehouden.

Voor de aanvraag tot teruggave zijn in de aangifte de codes 1437-18 en 2437-85 (voor de partner) voorzien. Hier kan u maximaal 192 euro invullen (30% van 640 euro) of 2 x192 euro voor koppels.

Ingehouden roerende voorheffing van minderjarige kinderen kan hier ook worden teruggevraagd tot het maximum van 192 euro per belastingplichtige.

Elke vennoot ontvangt van ons een attest om bij de belastingaangifte te voegen.

Neem gerust contact op indien u nog vragen hebt.

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.