Skip to main content
Algemene vergadering Beauvent

De algemene vergadering van 2021

Op zaterdag 15 mei ging onze digitale algemene vergadering door. Er werd teruggeblikt op de realisaties en cijfers van 2020 en vooruitgekeken naar de plannen voor 2021. De ingelogde aandeelhouders keurden het voorgestelde dividend van 3,25% goed. 

De uitbetaling van het dividend vindt plaats in juni.
 

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.