Haal meer uit je spaargeld: zet het in voor hernieuwbare energie en energiebesparing.

Via de coöperatie BeauVent investeer je mee in windturbines, zonne-installaties, warmtekrachtkoppeling en nu ook in een warmtenet. Als vennoot ben je rechtstreeks mede-eigenaar van de installaties.

Onze oproep om te investeren in het warmtenet van Oostende en het woonzorgcentrum Avondrust in Varsenare is afgesloten.Je kon hiervoor tot maximaal 20 aandelen aankopen.
 

Wegens massale belangstelling was er al binnen de 12 uur volledig ingetekend op de oproep.
We hebben de oproep dan ook vroeger dan voorzien moeten afsluiten.

Wie nog geen vennoot is, kan 1 aandeel kopen.
Vennoten worden via email op de hoogte gehouden van nieuwe oproepen.

 

Een fair dividend voor jouw aandeel in een leefbare toekomst

De coöperatie BeauVent is een erkende coöperatie en mag jaarlijks een dividend van maximaal 6% uitkeren. BeauVent heeft sinds 2005 jaarlijks 6% dividend uitgekeerd aan de vennoten. Het dividend voor het voorgaande jaar wordt telkens vastgelegd door de Algemene Vergadering op basis van de jaarcijfers.

Bij het berekenen van investeringen houdt BeauVent altijd rekening met de langetermijndoelstelling om 6% dividend te kunnen uitkeren.

Een aandeel van BeauVent cvba is een risicobelegging. Dividenden uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.