Voorwaarden voor de definitie van een “Kleine onderneming” (art. 15 Wvenn.):
* jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50
* jaaromzet :   9 000 000,00 €
* balanstotaal : 4 500 000,00 €

BeauVent CVBA overschrijdt op balansdatum van de laatste boekjaren NIET meer dan één van de bovenvermelde criteria: enkel het balanstotaal wordt telkenmale overschreden.

Bijgevolg komt BeauVent CVBA in aanmerking voor de VVPR-bis regeling (Verlaagde Voorheffing) bij de uitkering van dividenden.

D.w.z. dat de aandelen uitgegeven na 01/07/2013 kunnen genieten van het  verlaagde tarief roerende voorheffing van 15% of 20 % bij de uitkering van een dividend.

Dit verlaagde tarief van roerende voorheffing kan ten vroegste toegepast worden op de winstverdeling van het tweede boekjaar na het jaar van de uitgifte van de aandelen.

De toepasselijke tarieven roerende voorheffing op het dividend 2018 zijn als volgt :

* 15 % op het toegekende  dividend uit de winstverdeling  voor het derde (en volgende) boekjaar na de aankoop van het aandeel

* 20 % op het toegekende  dividend uit de winstverdeling  voor het tweede boekjaar na de aankoop van het aandeel

* 30 % op het toegekende  dividend uit de winstverdeling  voor het eerste boekjaar na de aankoop van het aandeel + het boekjaar zelf

* 30 % op het toegekende  dividend uit de winstverdeling  voor het aandeel aangekocht vóór  01/07/2013

Men kan bijgevolg niet onmiddellijk van de verlaagde tarieven van de roerende voorheffing  van 15 % en 20 % genieten.

Meer info kan men lezen in:
* art. 15 Wvenn. (criteria grootte van een vennootschap)
* art. 269 § 2 eerste lid, 7e , WIB 92
* circulaire AAFisc Nr. 9/2014 (nr. Ci. RH 233/629.197) dd. 24.02.2014