Hernieuwbare energie

Via BeauVent kun je mede-eigenaar worden van windturbines en zonne-installaties.

Bij de planning en de uitvoering van nieuwe projecten tracht BeauVent zoveel mogelijk alle betrokkenen te informeren en met hen in gesprek te gaan. Zo bouwen we aan een maatschappelijk draagvlak voor onze plannen. Bovendien kan iedereen aandelen kopen van de coöperatie en zo meegenieten van de opbrengst van projecten in zijn buurt.

 

Hernieuwbare energie van windturbines

BeauVent investeerde al in 2 windmolenprojecten: twee turbines bij De Put in Nieuwkapelle-Diksmuide en één in Gistel. Wij integreerden onze molens in het landschappelijk kader en probeerden zoveel mogelijk de mensen uit de omgeving vooraf op de hoogte te brengen en bij onze plannen te betrekken.

Bekijk onze windprojecten

 
Hernieuwbare energie van zonnepanelen

BeauVent investeert in fotovoltaïsche zonnepanelen op de daken van vennoten, scholen, openbare gebouwen en bedrijven. Het doel is om zoveel mogelijk dakoppervlak in te zetten om zonnestroom op te wekken.

Bekijk onze zonneprojecten

 

1. Zonnegenot voor vennoten - het project Zonnige Daken.

BeauVent liet fotovoltaïsche installaties plaatsen op daken van vennoten. De vennoot kon kiezen tussen zelf aankopen na advies van BeauVent of de installatie huren van BeauVent.

 

2. BeauVent maakt school met zon.

BeauVent maakte scholen warm om hun grote, kale en onbenutte daken in te zetten voor zonne-energie. Een project met ecologische en educatieve waarde! Scholen die hierop intekenden, kregen er een gratis educatief project bovenop.BeauVent zette scholen in het zonnetje te Assebroek, Torhout, Kachtem... Het ging telkens om installaties van max. 10 kWp.

 

3. Zonnepanelen voor de non-profit sector en openbare besturen: wederzijds voordeel.

Zoals bij schoolgebouwen liggen talloze daken van overheidsgebouwen en sociale instellingen ideaal om zonne-energie te oogsten. BeauVent financiert en de organisatie geniet van groene stroom aan een voordelig tarief. Zo kan de nonprofit bijdragen tot CO2-reductie en stromen opbrengsten van hernieuwbare energie terug naar de gemeenschap. BeauVent investeerde in zonnepanelen op stadsgebouwen (Diksmuide), een rusthuis (Poperinge) en een instelling voor Bijzondere Jeugdzorg (Ieper).

 

4. Project ZonneparkMoervaart

BeauVent CVBA en het Oostvlaams Milieubeheer (OVMB NV) slaan de handen in elkaar om onder de vorm van een tijdelijke handelsvennootschap een zonnepark van 1 MW te plaatsen op de taluds van een stortplaats aan de Moervaart in de Gentse Kanaalzone. OVMB biedt er op een opgehoogd terrein een milieuverantwoorde en economisch haalbare oplossing voor een groot aantal “probleemafvalstoffen”. Het gaat om het bergen en de solidificatie van bedrijfsafval. Een speciale folie sluit het afval af van de bovenliggende afdekgrond en mag onder geen enkele voorwaarde geperforeerd worden. Dit maakt het terrein onbruikbaar voor andere activiteiten.

Met het plaatsen van zonnepanelen geven we deze site toch nog een nuttige bestemming. Op de 3 bovenste hellende stukken van de zuidoost- en zuidwestelijk georiënteerde flanken staan 4400 zonnepanelen. Zij leveren jaarlijks 850.000 kWh stroom die rechtstreeks naar het net gaat en wordt verkocht aan een electriciteitsleverancier. Daarmee voorzien we ongeveer 250 gezinnen van groene stroom.

 

5. MIPA solar

6. Internationale projecten: BOA energia Portugal

 

Beauvent kijkt nog uit naar mogelijkheden om zonne-energie te realiseren maar de mogelijkheden om als derde partij financierder op te treden zijn beperkt.