Hernieuwbare energie

Via BeauVent kun je mede-eigenaar worden van windturbines en zonne-installaties.

Bij de planning en de uitvoering van nieuwe projecten tracht BeauVent zoveel mogelijk alle betrokkenen te informeren en met hen in gesprek te gaan. Zo bouwen we aan een maatschappelijk draagvlak voor onze plannen. Bovendien kan iedereen aandelen kopen van de coöperatie en zo meegenieten van de opbrengst van projecten in zijn buurt.

Lees meer

Investeren in energie-efficiëntie

Meer doen met minder energie

BeauVent investeert in energie-efficiëntie. Door toepassing van warmtenetten en warmtekrachtkoppeling bereiken we het zelfde comfort met minder primaire energiebronnen.

Lees meer

Derdepartijfinanciering

BeauVent investeert in de beste energiemix voor bedrijven, overheid en non-profit

Op alle werkvloeren weerklinkt de vraag om verstandiger met energie om te gaan. Dit is terecht omwille van het klimaat en het budget. Waarom meer verbruiken en uitgeven dan nodig?

Lees meer