Zakaat 2014 - 2015: financiële steun voor 3 projecten

De raad van bestuur van BeauVent heeft uit jullie talrijke voorstellen voor het zakaat 2014 - 2015 drie projecten weerhouden voor financiële steun.

De volgende organisaties krijgen van de coöperatie elk een bedrag van 2 170 Euro:

Minor-Ndako & Juan vzw - Brussel is een organisatie van Bijzondere Jeugdzorg met speciale aandacht voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. De leefgroep 0 - 12 jaar verhuist naar een gerenoveerd en energievriendelijk tehuis. Ondersteuning van het budget voor de verbouwing.

Wijk De Zavelschilder - Leopoldsburg. Mensen uit een verouderde buurt lenen geld voor energiebesparende maatregelen zoals zuinige verlichting of elektrische toestellen. Met de besparing kunnen ze de som terugbetalen.
De bedoeling is om startkapitaal te verzamelen om i.s.m. de energiesnoeiers een energie-audit uit te voeren en geld voor kleine ingrepen voor te schieten.

Kiima Foods - Zuidwest-Oeganda. De ngo biedt training en vorming aan boeren. Daarbij leren jongeren van ervaren boeren en komen jonge mensen samen om waarden te delen en vrienden te maken. Het doel is om jongeren op het platteland te houden om voedsel te kweken op een duurzame manier.
 

© foto - kiima foods