Wat met de roerende voorheffing op uw dividend bij BeauVent?

Op de Algemene Vergadering van 19 mei 2018 werd beslist om een dividend van 6% toe te kennen aan alle vennoten op basis van het resultaat van 2017.  Een dividend is onderhevig aan roerende voorheffing. Naar aanleiding van het zomerakkoord wijzigt er dit jaar echter één en ander. 

  1. Voor erkende coöperaties was er een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van 190 euro dividend. In het Zomerakkoord 2017-2018 werd die vrijstelling afgeschaft. BeauVent moet bijgevolg vanaf dit jaar roerende voorheffing op het volledige dividend inhouden. Maar de drempel op de ingehouden roerende voorheffing wijzigt tot een maximum van 640 euro bruto-dividend per belastingplichtige in plaats van 190 euro. U kan de teveel afgehouden roerende voorheffing recupereren via uwPersonenbelasting vanaf het Aanslagjaar 2019. Op die manier kan elke belastingplichtige vanaf volgend jaar tot maximaal 192 euro (640 euro x 30%) aan roerende voorheffing terugkrijgen.
     
  2. Daarnaast is BeauVent cvba een ‘kleine onderneming’. Dit heeft tot gevolg dat dividenden op aandelen gekocht na 1 juli 2013, onderhevig kunnen zijn aan verlaagde roerende voorheffing van 15% of 20%. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toe te passen roerende voorheffing op dividenden uitbetaald in 2018. Deze is afhankelijk van de aankoopdatum van deze aandelen.

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toe te passen roerende voorheffing op dividenden uitbetaald in 2018. Deze is afhankelijk van de aankoopdatum van deze aandelen. 

Datum aankoop aandeel Tarief roerende voorheffing
Periode voor 01/07/2013 30%
Periode 01/07/2013 - 31/12/2013 15%
Periode 01/01/2014 - 31/12/2014 15%
Periode 01/01/2015 - 31/12/2015 20%
Periode 01/01/2016 - 31/12/2016 30%
Periode 01/01/2017 - 31/12/2017 30%


Volgens de huidige wetgeving zal deze tabel jaarlijks aangepast worden.

Het percentage van de roerende voorheffing kan dus per aandeel verschillen naargelang de datum van aankoop. Bij de overschrijving van uw dividend zal u het totale bedrag van de roerende voorheffing kunnen aflezen. Dit overschrijvingsbewijs kan je toevoegen aan je belastingaangifte van aanslagjaar 2019 als bewijs voor de betaalde roerende voorheffing. Zo kan u deze recupereren volgend jaar.

Door deze complexe en gewijzigde wetgeving laat de uitbetaling van de dividenden even op zich wachten. We excuseren ons voor het ongemak.
 

Meer info kan je hier vernemen