Nieuwe kapitaaloproep - 4 miljoen euro | 16 000 aandelen

Investeer mee in energiebesparing en hernieuwbare energie. Bouw met BeauVent aan een groene en duurzame toekomst.

De coöperatie BeauVent presenteert enkele nieuwe duurzame energieprojecten. Het gaat om doordachte investeringen die voor een aanzienlijke energiebesparing en minder CO2-uitstoot zorgen. Bij onze plannen houden we zoals altijd rekening met een fair dividend voor onze vennoten. Aandelen kopen kan op maandag 18 maart vanaf 10 uur.

 

1. TWEE WINDTURBINES IN BORNEM

Investering: 6 miljoen euro | Oproep: 2.7 miljoen euro

De windturbines komen te staan op terreinen van Qualiphar, een producent van geneesmiddelen zonder voorschrift. Ze zijn tegen eind 2019 operationeel en leveren ook stroom aan het familiebedrijf.

 

2. WARMTEKRACHTKOPPELING BIJ DUPONT INDUSTRIAL BIOSCIENCES TE BRUGGE

Investering: 7 miljoen euro | Oproep: 1.2 miljoen euro

We bouwen een warmtekrachtkoppeling (wkk) bij DuPont Industrial Biosciences in Brugge die half 2020 zal opstarten. Deze wkk produceert efficiënt elektriciteit, stoom en proceswater voor de productie-eenheid van enzymen en bespaart evenveel energie als het gasverbruik van een groot dorp.

 

3. ZONNEPROJECTEN VOOR KLIMAATSCHOLEN EN WOONZORGCENTRUM AVONDRUST

Investering: 100 000 euro | Oproep: 100 000 euro

BeauVent investeert verder in zonnepanelen op woonzorgcentrum Avondrust in Varsenare en op scholen via het project Klimaatscholen2050. Veel daken van scholen zijn immers geschikt voor zonnepanelen. Via Klimaatscholen2050 kunnen katholieke scholen zonnepanelen laten plaatsen en financieren. Ze kopen groene en goedkope stroom zonder zelf te investeren. Zo houden ze gelijke tred met de klimaatacties van hun leerlingen.

 

BeauVent volgt verder het spoor van de toekomstige, duurzame economie. Door samenwerking met bedrijven, overheid en non-profit creëren we groenere energievoorziening en een faire winst voor de klant, de coöperant en het milieu!

 


AANDELEN KOPEN KAN VANAF 18 MAART 2019 OM 10 UUR.

Bij deze oproep kan iedereen tot 20 aandelen kopen. Wie al aandelen heeft, kan bijkopen tot hij/zij in totaal 25 aandelen van BeauVent bezit.

 
INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPROEP

Intekenen op aandelen kan via onze website onder ‘vennoot’ via het inschrijvingsformulier. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Doordat BeauVent cvba in een periode van 12 maanden meer dan 500 000 euro aan aandelen te koop stelt, moet bij deze oproep een informatienota worden gevoegd. 

Hieronder vindt u de volledige informatienota en de bijlagen:


 

PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Een aandeel kost 250 Euro en is op naam.
 • De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op de rekening van BeauVent cvba staat.
 • Je ontvangt na betaling en registratie via e-mail een uittreksel uit het vennotenregister op naam.
 • Er zijn geen in- en uitstapkosten.
 • Aandelen van BeauVent kunnen gekocht op naam van minderjarigen. Let wel: er gelden belangrijke wettelijke bepalingen wanneer u de aandelen van een minderjarig kind wenst te verkopen. Meer info
 • Na een periode van 5 jaar kan je uittreden uit de vennootschap mits toestemming van de raad van bestuur.
 • Het dividend bedraagt maximaal 6%. Een aandeel kopen is een risicobelegging, dividenden uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
 • Het dividend van het voorgaande jaar wordt telkens vastgelegd door de Algemene Vergadering op basis van de jaarcijfers.
 • De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.
 • Je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen.
 • Je ontvangt de digitale nieuwsbrief van BeauVent.