Eén jaar WKK in Capsugel: een positieve balans

Onze WKK in Capsugel is sinds 1/7/2015 definitief opgeleverd. Tijd om de balans op te maken na het 1ste volledige productiejaar. De WKK produceerde 8.463 MWh elektriciteit. Daarbij kwam 8.750 MWh warmte vrij die Capsugel nuttig kon gebruiken. Ook de elektriciteit werd voor 100% ter plaatse verbruikt. Onze WKK bespaarde hiermee 6.092 MWh aan primaire energie of het jaarlijks verbruik energieverbruik van zo'n 300 gezinnen! (1 MWh = 1.000 kWh)

Met deze productiecijfers halen we 98% van de vooropgestelde doelen en daarmee zijn we ruim tevreden. Kinderziektes en wat technische bijsturingen maakten dat we net onder de 100% landen. We hopen de prestatie van het eerste jaar te evenaren of zelfs te overtreffen in het 2e productiejaar.

Financieel scoren we iets beter dan verwacht door een goed onderhandeld onderhoudscontract en doordat de WKK beter presteert dan de ingebouwde veiligheidsmarges in ons businessmodel.

Samen met Capsugel zoeken we verder naar technische verbeteringen.

Al bij al een goed eerste rapport dat veel belooft voor de komende jaren.