BeauVent en warmtenetten: we doen het zelf!

In Vlaanderen zijn er nog veel mogelijkheden voor duurzame warmtevoorziening. Wij willen hier een mooie rol spelen door in te zetten op warmtekrachtkoppeling en warmtenetten. Naar aanleiding van het congres van Warmetenetwerk Vlaanderen doen we uit de doeken hoe BeauVent naast groene stroom ook efficiënter warmte wil produceren.

Op 27 oktober werd in Roeselare het congres van Warmtenetwerk Vlaanderen georganiseerd. Het warmtenet van de afvalintercommunale MIROM levert daar al bijna 30 jaar warmte aan industrie, ziekenhuizen, scholen en woningen. Je kunt gerust spreken van een marktrijpe technologie, want we vinden nog warmtenetten in Brugge, Gent en Houthalen. Ze hebben gemeen dat ze restwarmte uit afvalverbranding of elektriciteitsproductie nuttig gebruiken.

Er is momenteel in Vlaanderen een vergrote aandacht voor het uitrollen van warmtenetten. Denk maar aan de berichtgeving rond het warmtenet voor een nog te bouwen woonwijk in Antwerpen-Zuid. Het nadeel van warmtenetten is de grote initiële investeringskost. Ze zijn enkel concurrentieel ten opzichte van andere verwarmingstechnieken als de warmte goedkoop geleverd wordt.

BeauVent heeft zich in de beginjaren gefocust op hernieuwbare stroomproductie. In onze recente WKK-projecten komt ook warmte in het vizier en die lijn trekken we door. Er is namelijk een enorm potentieel om onze warmtevoorziening te verduurzamen. Om even te vergelijken, een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 3500 kWh stroom en 23.260 kWh gas. Het isoleren van de gebouwschil is natuurlijk de eerste maatregel, maar zelfs in een BEN-woning of een passiefhuis is er nog warmte nodig voor sanitair warmwaterproductie en voor verwarming. Vergeet ook niet dat er in België al heel veel huizen staan, dus niet iedereen zal tegen morgen in een BEN-woning wonen.

Bij BeauVent willen we zoveel mogelijk hernieuwbare energie produceren en efficiënt energie opwekken. We vergeten daarbij ondertussen niet om restwarmte te gebruiken. We onderzoeken verschillende soorten projecten. Dit kan gaan van uitkoppeling van restwarmte, genoeg om er een halve stad mee te verwarmen, een 1-op-1-uitwisseling tussen 2 naburige bedrijven of een klein net tussen een woon- en zorgcentrum en zijn buren.

Een belangrijk aspect bij warmtenetten is het aantal partijen. Bij een wkk-project in een bedrijf zijn er 2 partijen die een overeenkomst sluiten. In het geval van een groot warmtenet spreek je over veel partijen, wat meteen verklaart waarom dergelijke overeenkomsten afsluiten meer tijd vraagt. Met BeauVent willen we op een transparante manier warmtenetten uitbouwen, klein of groot, met of zonder restwarmte. Ons doel is efficiënt en duurzaam verwarmen met een lokale meerwaarde. We kijken daarbij naar de industrie als bron en klant, maar ook naar particulieren, scholen, ziekenhuizen, woon-en zorgcentra, culturele centra... Zo nemen we onze warmtevoorziening zelf in handen!