BeauVent en Elicio gaan voor windenergie in Diksmuide

 

 

 

 

 

 

Onderwerp:         Windpark Diksmuide |  uitnodiging infomarkt zaterdag 11 maart 2017

 

Geachte,

Dat het klimaat verandert en we een tandje moeten bijsteken in de overstap naar hernieuwbare energie, staat buiten kijf. De Vlaamse Regering zette het licht op groen voor een ambitieus Energieplan dat in onder meer 280 bijkomende windturbines voorziet.

Tegen deze achtergrond melden we u, namens BeauVent en Elicio, dat we een aanvraag voorbereiden voor 3 windturbines in Kaaskerke. Hun inplanting loopt parallel aan de spoorlijn Diksmuide – De Panne en de nieuwe bedrijvenzone Kaaskerke. We willen u als omwonende van bij de aanvang informeren en betrekken bij onze plannen.
We nodigen u graag uit op onze infomarkt op zaterdag 11 maart in The Poppy Inn, Kaaskerkestraat 2.

 

Windturbines in Kaaskerke?

Het doet waarschijnlijk een belletje rinkelen. In 2009 dienden Electrawinds en Aspiravi een aanvraag in voor vier windturbines. Het dossier kreeg veel positieve bijval maar werd gestaakt onder meer omdat windturbines in agrarisch gebied toen planologisch niet vergunbaar waren. Bovendien vond de vergunningverlenende overheid dat er bijkomende studies naar de landschappelijke impact en het goed nabuurschap nodig waren.

Elicio en BeauVent nemen dit ter harte. We onderzochten zes mogelijke scenario’s om te komen tot een optimaal doordacht ontwerp. Daarin is de afstand van de turbines tot de IJzertoren ruim 2 km, meer dan een verdubbeling ten opzichte van vroegere plannen. De afstand tot de woonzone Kaaskerke-Dorp verdrievoudigt, wat positief is voor het goed nabuurschap.

Goed begonnen is half gewonnen

Ook andere opmerkingen uit 2009 werden gepast vertaald. Conform de Omzendbrief werden tal van studies opgemaakt. Zo waken een geluid- en slagschaduwstudie over het goed nabuurschap. Een natuurtoets schept dan weer duidelijkheid over een eventueel effect op fauna & flora. Om de landschappelijke impact te onderzoeken, gingen we zelfs verder dan enig ander windproject in Vlaanderen. Naast een klassieke landschapstoets werden zo ruim 70 visualisaties opgemaakt én werd een academische sensitiviteitstoets uitgevoerd.

Investeer mee via BeauVent

Wie hernieuwbare energie en Diksmuide zegt, denkt aan de hernieuwbare energiecoöperatie BeauVent. Elicio nam contact op met BeauVent om een samenwerking op te zetten voor het windpark Kaaskerke. BeauVent neemt 1 van de turbines voor zijn rekening. Op die manier kunt u als betrokken buur mee investeren in hernieuwbare energie in Diksmuide.

Een goed nabuurschap, ons engagement

Wat we bovenal uit het oude dossier onthielden, is dat communicatie naar omwonenden en bedrijven van groot belang is. De komende weken zal het zwaartepunt voor Elicio en BeauVent verschuiven van studie naar communicatie.

Voor we de vergunningsaanvraag in het voorjaar 2017 indienen, willen we u betrekken bij het dossier. Vandaar onze infomarkt op zaterdag 11 maart in The Poppy Inn, Kaaskerkestraat 2. Tussen 10 en 16 uur kunt u vrij binnenlopen.

We geven er aan de hand van posters toelichting bij het project. Om het half uur geeft een medewerker uitleg bij de situering van de windturbines en de bijhorende studies. U kunt er ook de aanwezige medewerkers van Elicio en BeauVent bestoken met vragen en opmerkingen. Laat weten wat u van de plannen vindt of vraag ons gerust om een visualisatie te maken vanuit uw tuin of terras.

 

Een startpunt, geen eindpunt

Elicio en BeauVent gaan samen voor een project dat een bijdrage levert tegen de klimaatopwarming. De drie turbines kunnen groene stroom leveren voor 4.250 gezinnen.

We zullen de lokale impact grondig bestuderen en bouwen aan de hand van uitgebreide studies aan een milieuvriendelijke onderneming met respect voor mens, natuur én landschap.

Elicio betrekt de omwonenden en laat ze mee investeren via BeauVent. Met de infomarkt en deze brief zetten we een eerste maar zeker niet een laatste stap.

 

Tot binnenkort,

Met vriendelijke groeten

 

Bart Slabbinck, Project Manager Wind Onshore Belgium – Elicio

bart.slabbinck@elicio.be

John Cordierlaan 9  |  B-8400 Oostende (Zandvoorde)

T +32 (0)59 56.97.00  |  F +32 (0)59 56.97.01  |  www.elicio.be  | 

 

Niko Deprez, Gedelegeerd bestuurder BeauVent

niko@beauvent.be

Ijzerdijk 47  |  B-8600 Diksmuide

T & F +32 (0)58 29.90.29  |  www.beauvent.be  |