Vanaf wanneer kunnen we aandelen kopen? 

De eerste zonne-installaties worden geplaatst in het eerste kwartaal van 2019. Hiervoor wordt een kapitaalsoproep gelanceerd op woensdag 26 september vanaf 9 uur. In 2019 wordt een tweede oproep gelanceerd voor de projecten die van start gaan in het tweede en derde kwartaal van 2019.
 

Hoeveel aandelen kunnen we kopen? 

Met deze eerste kapitaalsoproep willen we 250.000 euro ophalen. Per inschrijver worden maximaal 5 aandelen van 250 euro toegestaan, m.a.w. 1250 euro per persoon. Per koppel kan men dus inschrijven voor 2 x 1250 euro. Het totale investeringsbedrag en het aantal aandelen per persoon voor een tweede en eventuele derde kapitaalsoproep worden bij de respectievelijke oproepen gecommuniceerd.  


Wie kan aandelen kopen van dit project? 

Iedereen kan aandelen kopen van BeauVent, zowel bedrijven als particulieren. Voor de oproep voor het plaatsen van zonnepanelen op de Kortrijkse gebouwen krijgen inwoners van Kortrijk voorrang (postcodes 8500, 8501, 8510 en 8511). Indien de kapitaalsoproep na 14 dagen nog niet volstort is, krijgt iedereen de kans om aandelen te kopen. 


Hoe kan ik aandelen kopen? 

Via het invulformulier op deze website kun je je online inschrijven. Je laat je gegevens na en geeft mee hoeveel aandelen je wenst te kopen. Je krijgt na het vervolledigen van de inschrijving een e-mail met een gestructureerde mededeling. Je kunt dan de betaling uitvoeren van het inschrijvingsbedrag met de ontvangen gestructureerde mededeling. Op deze manier kunnen wij de betaling linken aan de inschrijving. 


Wat houdt het kopen van aandelen van BeauVent eigenlijk in? 

Een aandeel van BeauVent is steeds een risicobelegging. BeauVent kan desalniettemin mooie historische cijfers voorleggen. Sinds ons eerste project operationeel werd in 2005, werd elk jaar het maximum dividend van 6% uitgekeerd. 


Wat koop je met een aandeel van BeauVent? 

De centen uit deze kapitaalsoproep worden gebruikt voor het realiseren van de zonne-installaties op de geselecteerde daken van stad Kortrijk en het OCMW. De aangekochte aandelen zijn echter niet alleen gekoppeld aan de zonnepanelen in Kortrijk. Een aandeel van BeauVent vertegenwoordigt immers een stuk van de totale activa van de coöperatie en is niet verbonden aan één enkel project. Vennoten zijn mede-eigenaars van alle installaties van BeauVent. Dit heeft als voordeel dat er ruimere risicospreiding is. 
Als coöperant kan je mee beslissen op de Algemene Vergadering van BeauVent en zo de coöperatie mee helpen sturen.


Wanneer kan ik aandelen kopen? 

Als er geen kapitaalsoproep lopende is, is het aankopen van een aandeel beperkt tot één aandeel, voor personen die nog geen vennoot zijn. Zo word je vennoot en word je op de hoogte gehouden van nieuwe kapitaalsoproepen. Bij kapitaalsoproepen kan je dan aandelen bijkopen tot je maximaal voor 5 000 euro aan aandelen van BeauVent cvba bezit.


In- en uitstappen? 

De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op de rekening van BeauVent cvba staat. Je ontvangt na betaling en registratie via e-mail een uittreksel uit het vennotenregister op naam. Er zijn geen in- en uitstapkosten
Na een periode van 5 jaar kan je uittreden uit de coöperatie mits toestemming van de raad van bestuur.


Wat brengt een aandeel van BeauVent op? 

Het dividend bedraagt maximaal 6%. De roerende voorheffing wordt afgehouden bij de uitbetaling van het dividend. Vrijstelling van roerende voorheffing wordt verrekend via uw belastingaangifte.


Welke aansprakelijkheid/inspraak heb ik in BeauVent? 

Je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen dat je bezit. De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.