Kantoorboot

Binnenschip

Sinds maart 2008 huisden BeauVent en ZonnewinDT in de voormalige technische dienst van Diksmuide. Dit gaf ons de tijd uit te kijken naar een goede en definitieve oplossing voor een geschikt kantoor. Die is er nu in de vorm van 't LEK (Lage Energie Kantoorboot), een voormalig binnenschip. We gingen de uitdaging aan om van deze stalen mastodont een energienul-kantoor te maken. Het schip werd van binnen helemaal ontmanteld, opgeknapt en verbouwd tot een toonbeeld van duurzaamheid en energie-efficiëntie.

De kantoorboot is opgebouwd uit 2 niveaus: 1 bureau op niveau van het waterpeil en 1 bureau op niveau van de oever. Beide bureaus zijn afgescheiden door een centraal volume met daarin sanitaire voorzieningen, inkom en toegang tot de berging. Er is plaats op de boot voor 15 personen.
 

Isolatie

Eerst en vooral wordt de warmtevraag beperkt door een dikke isolatieschil van 30 cm cellullose die doorloopt in de vloer, wanden en plafond. De beglazing bestaat uit hoogrendementsglas met een U-waarde van 0.6 W/m²K. Uniek hierbij is de dampdichte stalen romp van de boot zodat een speciale dampdichte folie aan de warme zijde van de isolatie wordt aangebracht om ervoor te zorgen dat er geen vocht in de isolatie kan dringen en daar kan condenseren. De vloer is opgebouwd uit losliggende bakken gevuld met isolatie zodat bij problemen met de bodem, de bakken er probleemloos uit kunnen om aan de stalen bodem te kunnen werken.

Enerzijds worden de warmteverliezen geminimaliseerd door een doorgedreven isolatieschil. Anderzijds worden de zonnewinsten geoptimaliseerd zodat we in de winter het kantoor kunnen verwarmen met  hoofdzakelijk de zon en interne warmtewinsten.
In de zomer zouden deze zonnewinsten zorgen voor oververhitting en daarom hebben we een zonneweringssysteem voorzien. Aanvullend kunnen we in de zomer passief koelen met een warmtewisselaar die in het water ligt en koelte meegeeft aan de verse ingeblazen lucht.
 

Warmtepompboiler

De resterende behoefte aan warmte wordt voorzien door een warmtepompboiler. Dit is de combinatie van een ventilatietoestel met warmteterugwinning, warmtepomp en een boiler.  De vuile afgezogen lucht van binnen geeft bij het naar buiten gaan zijn warmte af aan de verse lucht die ingeblazen wordt. De resterende warmte die nog in de uitgeblazen lucht aanwezig is, wordt gebruikt om een warmtepomp te sturen die deze warmte, ofwel stockeert in een boiler voor sanitair warm water, ofwel de ingeblazen lucht een beetje bijverwarmt.

 

Afvalwater

Alle afvalwater wordt gerecupereerd en door een rietveld gestuurd. Na zuivering wordt het water in de rivier geloosd. Er zijn geen gewone toiletten, maar droogtoiletten op de boot. Deze toiletten hebben, zoals het woord zelf zegt, geen water nodig om te spoelen. De toiletten worden op regelmatige basis geleegd en de inhoud wordt gecomposteerd. Van geurhinder is dankzij de ventilator geen sprake.

 
Regenwater

Het regenwater van het hoogste kantoor wordt opgevangen en gestockeerd in 6 grote regentanks in het ruim. Dit water wordt gezuiverd door onder andere een actief koolfilter en een UV-lamp. Zo bekomen we al water met een hoge kwaliteit dat kan gebruikt worden om te douchen en af te wassen. Uit 2 kraantjes willen we ook drinkwater: hiervoor wordt een deel van het al gezuiverde water door een osmoseapparaat gestuurd dat alle resterende stoffen eruit haalt. Na passage door een remineralisatiefilter is het regenwater omgevormd tot hoogwaardig drinkwater.
 

Zonne-installatie

Alle energie die we nodig zullen hebben voor verwarming, toestellen en verlichting, wordt geproduceerd door de zonne-installatie op het dak van de boot. Op het dak wordt een zonne-installatie met een vermogen van 6,4 kWPpiek opgebouwd uit dunnefilm panelen. Aangezien de ligging en dus ook de oriëntatie van de boot kan veranderen is het zowel praktisch als esthetisch moeilijk om met een klassieke platdakopstelling te werken. Vandaar onze keuze voor een volledig horizontale plaatsing van dunne-filmpanelen. Dunne film scoort beter bij diffuus licht, een slechte helling en hogere temperaturen.