Omdat het wijzigen van een rekeningnummer een delicaat gegeven is, vragen wij om 
het nieuwe rekeningnummer door te geven met een ondertekend document waarbij
ook een kopie van de identiteitskaart van de vennoot is gevoegd. 
Deze documenten mogen worden ingescand en per e-mail doorgestuurd worden naar info@beauvent.be    
of per post verzonden naar IJzerdijk 47  8600 Diksmuide. 

Bij minderjarigen tekent één van de ouders of de voogd het document en voegt een kopie van de identiteitskaart
van die ouder of voogd bij het document.