Uitnodiging: Landschapsavond windpark Kaaskerke

donderdag 16 maart | 18 u 30 | Zaal Gerlacus   Maria Doolaeghestraat 2a   Diksmuide
  

Wat is de impact van het windpark te Kaaskerke op de landschapsbeleving?

Dit is een vraag die bij de ontwikkeling van het project bijzondere aandacht kreeg.
Op de landschapsavond zoomen we in op het ontwerpproces en de landschapstudies die aan het plan voorafgingen. De situering op de grens van de Vlavlakte en de afstand tot de IJzertoren vroegen om een meervoudige benadering. Naast visualisaties werden een “landscape assessment”  en een academische landschapskartering opgemaakt. Dit laatste brengt de sensitiviteit en de tolerantie van het landschap minitieus in kaart.

Kortom, een grondige toelichting voor iedereen die van ver of van dicht bij een passende inplanting van de windturbines betrokken is of wil zijn.
U bent van harte welkom.

Lees hier de volledige uitnodiging 

HERINNERING:
Op de Landschapsavond wordt geen duiding gegeven over andere aspecten als natuur of goed nabuurschap. Deze studies krijgen een forum op de infomarkt op zaterdag 11 maart in The Poppy Inn (Kaaskerkestraat 2), tussen 10u en 16u kan u dan vrij binnenwandelen voor extra duiding over het project en haar volledige impact