Persbericht: Energiebesparing door derdepartijfinanciering: Coöperatie BeauVent en WZC Avondrust

Naar aanleiding van een uitbreiding met een nieuwbouwvleugel besloot Avondrust de volledige energievoorziening van haar site te herzien. De instelling kwam in contact met BeauVent die hiervoor derdepartijfinanciering aanbiedt. De samenwerking ontzorgt de instelling volledig van het energievraagstuk: BeauVent bedenkt het concept, werkt dit technisch uit, financiert en staat in voor de opvolging.

Het gaat om een investering van ongeveer 400.000 euro in een volledig nieuwe stookplaats en 35 kWp zonnepanelen op het dak van de nieuwbouw. Vanuit de nieuwe stookplaats worden ook de oudere vleugels voorzien van warmte. In een latere fase denkt BeauVent ook aan warmtelevering aan de buren.

De stookplaats zal het energetisch centrum van de site worden. Er worden meerdere state-of-the-art technieken gecombineerd. Zo zal een kleine WKK (=warmtekrachtkoppeling), warmte, elektriciteit en noodstroom leveren. Daarnaast zullen meerdere gasaangedreven warmtepompen de nieuwbouw voorzien van een aandeel hernieuwbare warmte uit de buitenlucht. Om de levering te waarborgen komt er ook back-up door condenserende aardgasketels. De stralingsverliezen van de WKK worden gerecupereerd via een lucht/water warmtepomp in de stookplaats zelf.

BeauVent investeert als coöperatie in dit project omdat dit een mooi voorbeeld is van investeren in energiebesparingen, lokale (hernieuwbare) productie en ontzorging voor de klant. Met dit project besparen we zo’n 20% aan primaire energiebehoefte. De meerkost van de installaties ten opzichte van klassieke stookketels verdient zichzelf terug met de verwachte besparing. Daarbij geniet Avondrust vanaf dag 1 van een korting op de energierekening zonder dat ze hoeft te investeren in een dure installatie.

Planning:

De voorbereidende bouwwerken beginnen na het bouwverlof en de eerste warmtelevering is voorzien voor begin november 2017. Dit hoofdzakelijk om de nieuwbouw droog te stoken. Vanaf juli 2018 zal de stookplaats volledig operationeel zijn.

Contact en info:

BeauVent cvba:   058 29 90 29
Stefaan Soenen:  0485 06 65 80

www.beauvent.be